Medijsko središče

Kontakti

vodja RogLaba

Meta Štular

Predlogi partnerstev, novi programi

+386 (0)31 313 558 / meta.stular@mgml.si

Producentka

Nika Perne

Koordiniranje programa, mednarodno sodelovanje, stiki z javnostmi

+386 (0)70 602 540 / nika@roglab.si

Predstavitev RogLaba

Pilotni projekt Centra Rog

Tovarna Rog, katere mednarodni hit izdelek je bil pony, se bo po prenovi prelevila v kreativni Center Rog, kjer bodo doma predvsem oblikovanje, arhitektura in druga področja KKS. Center Rog bo z napredno tehnološko infrastrukturo, znanjem in mednarodnimi povezavami omogočil ustvarjalcem, organizacijam, podjetjem in posameznikom ustvarjalno podporno okolje za razvoj inovativnih projektov, ki bodo prispevali k trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju.

Da bi lahko natančneje opredeljevali, preizkušali in razvijali možne organizacijske, poslovne in uporabniške modele bodočega Centra Rog, smo zasnovali RogLab, pilotni projekt v malem merilu.

Na povezavi najdete nove načrte PGD Centra Rog arhitekturnega studia MX_SI.

Znak