Prototipi

ROGLAB OPEN: DESIGN (DIS)ABILITY

Platforma za modo in gibalno oviranost

21.12.2015

Kljub temu da gibalno ovirani uporabniki sestavljajo 10 odstotkov evropskega prebivalstva, na kulturnem področju niso dovolj zastopani. Večina oblačil in dodatkov, ki jih najdemo na trgu, ni prilagojenih gibalno oviranim uporabnikom ali pa so ti zasnovani zgolj kot medicinski pripomočki. Moda je tipično urbani izraz individualnosti, ki pa je za številne gibalno ovirane posameznike in posameznice nedostopen.
 

Platforma DESIGN (DIS)ABILITY je katalizator ustvarjalnega oblikovanja, na meji med igrivim meddisciplinarnim raziskovanjem kulturnih, okoljskih in telesnih omejitev ter preizkušanjem funkcionalnih in estetskih rešitev. Naslavljamo nišne potrebe, pri čemer vznikajo sveži načini razmišljanja in novi izdelki.
 

Mednarodna platforma DESIGN (DIS)ABILITY si je postavila izziv povezati modno industrijo, ki največkrat temelji na ideologiji popolnega telesa in glamurja, z gibalno oviranostjo. Pri tem prevprašuje splošne vrednote, povezane s pojmom oviranosti, in ustaljene metode oblikovanja, ki iz teh vrednot izhajajo. Je denimo telesno oviranost treba diskretno zakriti ali jo razumeti kot posameznikovo specifičnost in jo kot tako vključiti v proces oblikovanja? Na kakšen način gibalno ovirani posamezniki in posameznice dojemajo gibalno oviranost in kako v oblikovanje vključiti tudi njihov osebni pogled? Ali lahko te številne ter raznolike izzive in potrebe povežemo v vzdržne poslovne modele, ki zahtevajo določeno raven standardizacije?

Foto: Manca Juvan

Foto: Manca Juvan


Ideja o razvoju blagovne znamke je rezultat celovito zastavljenega procesa v koprodukciji RogLaba (Muzej in galerije mesta Ljubljane) in Zavoda Culturemaker. V sodelovanju z YHD – Društvom za kulturo in teorijo hendikepa smo spomladi 2014 objavili mednarodni kreativni izziv DESIGN (DIS)ABILITY. Z rezultati natečaja smo dobili povratne podatke o področju oblikovanja za gibalno ovirane uporabnike in dva odlična prototipa izdelkov. Glede na to, da so strokovnjaki s tega področja razpršeni po svetu, smo se že zgodaj odločili, da projekt začnemo razvijati v mednarodnem kontekstu. Povezali smo se z laboratorijem Open Style Lab s Tehnološkega inštituta v Massachusettsu (MIT). V sodelovanju z ameriškimi kolegi smo zasnovali koncept sodelovalne produktne delavnice. Z razvojem konkretnih izdelkov smo v tesnem sodelovanju z uporabniki in uporabnicami na primerih pokazali, kakšne izzive odpira povezovanje področij oblikovanja, gibalne oviranosti in naprednih asistenčnih tehnologij in kako jih lahko ustvarjalno naslovimo.
 

Naš cilj je gibalno oviranim uporabnikom in uporabnicam povečati možnost dostopa do privlačnih in uporabnih oblačil ter modnih dodatkov, ki bodo poleg kulturne vrednosti za nekatere predstavljali tudi večjo neodvisnost. 
 

Več o platformi DESIGN(DIS)ABILITY in prototipih s področja mode in gibalne oviranosti.