PRAVNO OBVESTILO


ZASEBNOST – DELAVNICA
Vse datoteke, ki jih uporabljate v RogLabu na RogLabovih računalnikih, so javno dostopne. Za svoje datoteke ste odgovorni sami, zato jih po uporabi shranite
na ključ ali drug nosilec podatkov. Za izgubljene datoteke v RogLabu ne odgovarjamo.


ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI – DELAVNICA
Vsi uporabniki, programski in projektni partnerji ter drugi obiskovalci prostora RogLab uporabljajo prostor RogLab in opremo, ki je nameščena v njem, na
lastno odgovornost.
Javni partner Muzej in galerije Mesta Ljubljane ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi jo utrpeli uporabniki, programski in projektni partnerji ali pri njih
zaposleni ali drugi obiskovalci prostora RogLab v zvezi z uporabo prostorov RogLab ali v zvezi z uporabo opreme nameščene v prostoru RogLab. Prav tako
javni partner Muzej in galerije Mesta Ljubljane ne zagotavlja neposrednega nadzora nad uporabo prostora RogLab in opreme, ki je nameščena v njem. Javni
partner Muzej in galerije Mesta Ljubljane zagotavlja, da bodo v prostoru RogLab dostopna navodila za uporabo nameščene opreme.
Vsi uporabniki, programski in projektni partnerji ter drugi obiskovalci prostora RogLab z oddajo ponudbe oz. prijave za uporabo prostora RogLab in opreme,
ki je nameščena v njem, potrjujejo, da imajo ustrezno znanje in izkušnje, ki jim omogoča varno uporabo prostora RogLab in opreme, ki je nameščena v njem
in potrjujejo, da so seznanjeni z navodili za uporabo nameščene opreme, ki je na voljo v RogLabu.