Partnerji

RogLab je zasnovan na tesno prepletenem sodelovanju s partnerji (javna in zasebna podjetja, nevladne organizacije, kulturne, raziskovalne, izobraževalne ustanove) ter z uporabniki. Pri nadaljnem razvoju imajo oboji ključno vlogo, saj z uporabniško izkušnjo, odzivi, predlogi in povratnimi informacijami pomembno sooblikujejo nadaljno pot RogLaba in s tem tudi bodočega Centra Rog.

Aereform
Aereform je manjše podjetje, dejavno predvsem na področju raziskav in razvoja. Tri najpomembnejše dejavnosti podjetja vključujejo: strokovne storitve s področja lahkega letalstva, proizvodnjo letal iz visoko tehnoloških sestavnih materialov (ogljikova vlakna in kevlar) ter razvoj virtualnih izobraževalnih sistemov za priznane znamke kot sta Pipistrel in Dewesoft. Vizija podjetja je postati pomemben partner v razvoju in izdelavi prototipov ter sodelovati pri manjših serijskih proizvodnjah. 
 

Center za prostorsko sociologijo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani

Ustanovljen leta 1969 kot prva nacionalna institucija za preučevanje in poučevanje znanj iz prostorske sociologije. Njegove dejavnosti temeljijo na povezovanju različnih interdisciplinarnih znanj s področja družbenega delovanja v prostoru. Raziskovalna dejavnost se osredotoča na raziskovanje prostorskega razvoja na vseh ravneh – globalni, regionalni, mestni, lokalni in neposredni okolici.

 

Culturemaker, Zavod za razvoj in vodenje kulturnih projektov
Zavod Culturemaker se osredotoča na kulturni razvoj in vodenje projektov na presečišču kulture, ustvarjalnosti in urbanega razvoja. Sodeluje z različnimi organizacijami od nevladnoga do vladnega sektorja, z medvladnimi institucijami, mrežami in zasebnimi podjetja v Sloveniji in v tujini. Reference zavoda vključujejo področja oblikovanja, popularne glasbe, likovne umetnosti, stripa in uprizoritvenih umetnosti.
 

Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani 
Ljubljanska fakulteta za arhitekturo velja po splošnem prepričanju za eno boljših srednjevropskih arhitekturnih šol. Njen kvalitetni nivo potrjujejo številni uspešni študenti in diplomanti, ki dosegajo zavidljive rezultate, tako doma kot v tujini, prav tako kvaliteten pedagoški kader, ki učinkovito pokriva večino sodobnih vidikov arhitekturnega ustvarjanja. Na fakulteti je vpisanih okoli 1000 študentov.
 

IB-CADDY
Zasebno podjetje, specializirano za rešitve na področju inženirske grafike (3D in 2D CAD / CAM / CAE / PDM) ter kompleksne interdisciplinarne rešitve v segmentu programskih orodij za potrebe računalniško podprtega načrtovanja v elektrotehniki in strojništvu. Ukvarja se tudi z razvojem celovitih programskih rešitev na področju tehnične, poslovne in izobraževalne informatike (okolje .Net, C/C++, Delphi, VB, Java, OpenGL, JavaScript, namenska programska orodja). Prav tako nudi izobraževanje in svetovanje.


Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil Oddelka za tekstilstvo Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

Posebno pozornost posveča organizaciji praktičnih tematskih delavnic ter sodelovanju z zunanjimi mentorji, organizacijami in institucijami. Tako študente in študentke opremlja s raznolikimi orodji in jih pripravlja na vstop na kompleksen in vse bolj zahteven trg tekstilne industrije.

 

Ljubljanska kolesarska mreža (LKM), Društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostne mobilnosti

V zadnjih 10 letih delovanja organizira številne pogovore na temo urbanega kolesarjenja, kolesarske parade in druga promocijska kolesarjenja. S prizadevanjem za enakopravnost v prometu pomembno prispeva k prometnim izboljšavam v Ljubljani, ki postaja vse bolj kolesarjem prijazno mesto. Obenem skupnost, ki gravitira okoli LKM, razvija pravo kolesarsko kulturo – od izdelave lastnih koles do razvoja modnih dodatkov.


Mednarodni grafični likovni center (MGLC)

Mednarodni grafični likovni center je specializiran muzej in producent grafične in sodobne umetnosti, ki temelji na dediščini grafičnega bienala in na umetnosti tiska 20. stoletja. MGLC že od začetka opravlja številne dejavnosti, ki se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Hrani obsežno zbirko grafik in avtorskih knjig, nastalih po drugi svetovni vojni. Najprepoznavnejša dejavnost ustanove je grafični bienale, ki v svetu velja za najstarejšo grafično prireditev.
 

Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO)

Osrednja slovenska muzejska ustanova na področju arhitekture, urbanizma, industrijskega in grafičnega oblikovanja ter fotografije. Zbira in hrani gradivo z navedenih področij, omogoča njegovo preučevanje ter predstavljanje javnosti. Deluje kot muzej ter arhitekturno in oblikovalsko središče, katerega naloga je omogočati izmenjavo idej in znanja ter vzpostavljati urbani, arhitekturni in oblikovalski dialog.
 

Osnovna šola Toneta Čufarja

Šola je bila zgrajena leta 1961, ime pa je dobila po slovenskem književniku in borcu za delavske pravice Tonetu Čufarju (19051942). Danes pouk za 380 učencev od 1. do 9. razreda poteka v eni izmeni, v osemnajstih oddelkih. Šola ima sodobno prenovljene in opremljene prostore ter dovolj lastnih zunanjih površin, čeprav leži v strogem središču mesta. Učenci in pedagoški delavci šole so aktivno vključeni v projekte Ekošola, Zdrava šola, Fit Slovenija, Unesco šola, za delo na področju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji pa je šola že prejela priznanje Blaža Kumerdeja ter projekta Kulturna šola.

 

RAMPA - laboratorij za hekanje znanosti, umetnosti in družbe na Zavodu Kersnikova
V naprednem eksperimentalnem in raziskovalnem okolju mladim, umetnikom in raziskovalcem omogočajo osnovno tehnično infrastrukturo ter podporo navdihujočih mentorjev pri samostojnem ustvarjanju in raziskovalni poti. V Rampi združujejo produkcijo umetniških projektov, iniciative za ženske v  znanstveno-tehničnih poklicih in medijski umetnosti ČIPke in CodeCatz, ustvarjalne delavnice za otroke in mlade 5HEK, delavnice 3D modeliranja Crafty Builders ter druge iniciative, projekte in društva.

Regionalni center kreativne ekonomije (RCKE)
Ustanovljen v okviru evropskega projekta Creative Cities RCKE od spomladi 2012 deluje pod okriljem RRA LUR v ljubljanskem Tehnološkem parku. Njegov namen je povezati ustvarjalce kreativnih industrij z gospodarskimi družbami ter tako ustvariti pogoje za doseganje poslovnih uspehov, osnovanih na interdisciplinarnih razvojnih procesih.


RPS

Podjetje, specializirano za 3D modeliranje, skeniranje, tiskanje in hitro prototipiranje ter za svetovanje na področju novih tehnologij. Njegovi naročniki so v veliki meri arhitekti in oblikovalci. Ker upravičeno slovi po tem, da najde rešitve za vsak problem, se ga je prijelo ljubkovalno ime "delavnica nemogoče". Posebno pozornost posveča predajanju pridobljenih izkušenj in znanj ter senzibilizaciji mladih ustvarjalcev in tehnologov za nove tehnologije.

 

Socialdress, Kulturno umetniško društvo Trivia

Izraz "socialna obleka" označuje oblačila, ki delujejo povezovalno v smislu skupnosti. Delavnice Socialdress širijo znanje o izdelovanju oblek, hkrati pa krepijo zavedanje o posledicah globalizacije za domačo tekstilno industrijo ter izginevanje rokodelskega znanja in spretnosti. Tako imenovane družbene obleke se ne da kupiti v trgovini, možno pa jo je izdelati. Pomemben del projekta je tudi komunikacija – izmenjava zgodb in izkušenj, ki pristanejo v spletnem arhivu ali pa kot grafični motiv Socialdress izdelkov (tkanine, torb...) in umetniških del.


Stripburger/Forum Ljubljana

Daljnega leta 1992 je izšla prva številka te, zdaj že legendarne revije, ki je v začetku želela združevati  strip, fotografijo, grafiko, film in glasbo. Že v naslednjih nekaj številkah pa je Stripburger postal čisto prava stripovska revija.  Že od samega začetka niha med domačimi avtorji in novitetami v svetovni produkciji ter se poleg založniške dejavnosti ukvarja tudi z organiziranjem delavnic, razstav, predavanj in podobnih projektov.


Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici

Mlada in dinamična šola podpira razvoj študentov, ponuja sodoben študij tako z metodami in orodji učenja kakor tudi z izbiro vsebin in mentorjev. Prisega na oseben pristop, podpira e-učenje, je intermedijsko naravnana in udejanja interdisciplinarno sodelovanje. Velik poudarek je tudi na mednarodnem sodelovanju s sorodnimi ustanovami.

 

Društvo za izvajanje filmske vzgoje Slon

Društvo za izvajanje filmske vzgoje Slon izvaja različne aktivnosti na področju animiranega filma, s posebnim poudarkom na vzgoji in izobraževanju, ki je namenjeno otrokom, njihovim staršem in pedagogom. Usposobljeni mentorji in predavatelji skozi delavnice optičnih igrač in animiranega filma, projekcije animiranih filmov s pedagoškimi pogovori, razstave animiranega filma in publikacije ter pedagoška gradiva o animiranem filmu društva Slon približajo tehnike in proces ustvarjanja filma čisto vsem, ki jih zanima kako nastane film. 

 

Želite tudi vi postati naš partner?